Menu overslaan

Virgil Tevreden werkt als sociaal pedagoog in het speciaal onderwijs in de Amsterdamse Bijlmer. Toen hij zag dat veel jongeren dreigden te ontsporen, aarzelde hij geen moment. Met steun van NSGK richtte hij in 2012 de stichting Jongeren Die het Kunnen (JDK) op. ‘Vroeger heb ik het ook niet zo gemakkelijk gehad. Omdat er in die jaren mensen waren die mij hielpen, heb ik nu een goed leven. Nu is het mijn beurt om anderen te helpen.’

Virgil vertelt: ‘Tijdens de lessen ging het nog wel, maar na schooltijd hingen onze jongeren maar wat rond. Voor je het weet, halen ze dan kattenkwaad uit. Ik ben me een beetje gaan verdiepen in hun levens en ontdekte dat ze op sportclubs helemaal geen aansluiting vonden. Instructeurs snapten niet hoe ze moesten omgaan met onze leerlingen en met de andere jongeren liep het ook niet lekker. Op een dag ben ik met ze meegegaan naar de sportclub om het contact een beetje te begeleiden. Toen ging het ineens wel goed! Zo ontstond het idee JDK op te richten.’

Ze komen hier binnen met: Ik kan het toch niet. En na een poosje zien ze dat het wel lukt en dat het nog leuk is ook.

Zelfvertrouwen

Met steun van NSGK begeleidt JDK jongeren met een lichte verstandelijke beperking of gedragsproblemen op reguliere sportclubs. Volgens Virgil biedt deze constructie alleen maar voordelen. ‘Sport is bij uitstek een middel om sociale vaardigheden aan te leren. Voetbal staat voor saamhorigheid, kickboksen voor weerbaarheid en van fitness krijg je een positief zelfbeeld. Bovendien moeten de jongeren zich op de sportclubs gewoon aan de regels houden; ze leren omgaan met gezag. Handig voor later, maar het werkt nu ook al. We zien dat jongeren hogere cijfers halen en het schoolverzuim daalt. Maar het belangrijkste is dat de jongeren weer zelfvertrouwen krijgen. Ze lopen er al hun hele leven tegenaan dat ze iets niet kunnen. Zo komen ze hier ook binnen: ‘Ik kan het toch niet’. Na een poosje zien ze dat het wél lukt en dat het nog leuk is ook. Ze sporten gewoon mee en maken vrienden.’

De methode van JDK is zo succesvol, dat de school besloten heeft om in 2015/2016 door te gaan met het project. Virgil: ‘We gaan zelfs uitbreiden! Na de zomervakantie starten we op een tweede locatie en gaan we niet alleen meer met jongens werken. We hebben nu ook een groep van tien meiden!’

JDK Werkt!

 • Op school, bij JDK en thuis nam het aantal incidenten met jongeren, zoals woedeaanvallen en spijbelen, drastisch af.
 •  Als een deelnemer dreigt uit te vallen, schakelt JDK ook het thuisfront in. Door deze huisbezoeken is het contact met ouders versterkt.
 •  Sommige deelnemers zijn doorgestroomd naar reguliere sportactiviteiten, anderen kwamen via JDK aan een stageplek of haalden een certificaat.
 • Jongeren die deelnamen aan JDK lieten na verloop van tijd uit zichzelf meer respectvol gedrag zien. Ze stellen zich voor, bieden excuses aan als dat nodig is en beschermen elkaar.
 • De begeleiding van de eerste groep was intensief. Vanwege rivaliserend gedrag onderling was het lastig om er een geheel van te maken. Na een jaar is dat toch gelukt. Bij de start van de tweede groep trad de eerste groep als mentor op, waardoor veel sneller resultaat werd geboekt.

Website bottom

Lees ook:

 • Verhaal 25

  DJ Luke

  'Ik ben geboren zonder onderarmen en - benen. Boeien!' Met die instelling won de toen 11-jarige Luke in 2012 de Cappies Award, een talentenjacht voor kinderen met een beperking.

 • Verhaal 5

  Geen Druppel

  Een paar wijntjes, dat kan toch best als je zwanger bent? Eh, nee. Wie zich verdiept in de verhalen over Foetaal Alcohol Syndroom (FAS), drinkt geen druppel meer tijdens de zwangerschap.

 • Verhaal 32

  Beleef en bewonder...BOR

  Bor zit in de laatste weken – misschien maanden – van zijn leven. Vorig jaar zette hij zijn euthanasieverklaring online. 'Nog een jaar', kondigde hij aan, 'dan stop ik met ademen'. Maar van doodgaan is het tot nu toe niet gekomen.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij