Menu overslaan

"Kinderen met een handicap kunnen niet naar een gewone basisschool. Zij zijn anders. Dus zij moeten naar speciale scholen. Hek erom. Klaar. Zo hebben we dat nu eenmaal geregeld in onze samenleving. Maar waarom eigenlijk? Omdat we het ooit zo afgesproken hebben? Ik zeg: breek al die aparte gebouwen af en laat kinderen samen naar school gaan."

Roeland Vollaard initiatiefnemer Klas op Wielen.

In Nederland is het onderwijs voor kinderen met én zonder handicap gescheiden: de meeste gehandicapte kinderen gaan naar een school voor speciaal onderwijs. Ze leven in een aparte wereld: omdat hun school vaak ver weg is vertrekken ze vroeg van huis en zijn pas ’s middags laat weer terug. Terwijl andere kinderen elkaar ontmoeten op de school in de buurt, volgen kinderen met een handicap de hele dag onderwijs samen met andere gehandicapte kinderen. Hierdoor komen kinderen met en zonder handicap elkaar niet tegen en leren ze niet hoe leuk het kan zijn om met elkaar samen te leven.

NSGK wil hier verandering in brengen en start in 2015 met een bijzonder project: NSGK Samen naar School. 15 aangepaste klassen, verspreid door Nederland, waar kinderen met een (meervoudige) beperking naar een gewone basisschool gaan. Waar mogelijk doen ze gewoon mee met de andere leerlingen, tijdens het kringgesprek, de muziekles, gym of het speelkwartier. En als het niet mogelijk is hebben ze hun eigen klas met alle zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.

Nicole Franssen, coördinator van het NSGK Samen naar School-project, vertelt:

 ‘NSGK zet zich in voor een samenleving waarin iedereen op z’n eigen manier volwaardig meedoet. Onderwijs vormt de basis van zo’n samenleving. Mensen denken vaak: kinderen met een handicap kúnnen toch helemaal niet naar een gewone school? Ik heb daar wel een verklaring voor. Wat zie je het eerst als je iemand met een handicap ontmoet? Dat hij iets NIET kan. Pas als je elkaar beter leert kennen, zie je dat hij ook allerlei dingen WEL kan. Bij de projecten die NSGK anno 2015 ontwikkelt, is ontmoeting dan ook ons sterkste wapen. Ik bedoel: je kunt kinderen 100x vertellen dat het leuk is om met elkaar te spelen. Maar om het te geloven, moeten ze het toch gewoon doen. Dus zorgt NSGK dat kinderen met en zonder handicap elkaar tegenkomen. Samen spelen, samen naar school gaan, samen sporten. Dan zien ze vanzelf dat ze van alles met elkaar kunnen.’

 

Wederzijds leren

NSGK Samen naar school is geïnspireerd op ‘Stichting Klas op Wielen ’, een initiatief van Roeland Vollaard en mede mogelijk gemaakt door NSGK. Dankzij deze stichting gaan in Alkmaar sinds 2011 kinderen met én zonder handicaps elke dag samen naar school.

 ‘Ik zie bij ons op school dagelijks dat kinderen met én zonder handicap veel van elkaar kunnen leren. Voor beiden kanten is het contact heel belangrijk. De reguliere leerlingen leren hoe het is om een handicap te hebben en hoe hiermee om te gaan. Andersom worden de kinderen met een handicap uit hun isolement gehaald. Ze worden niet alleen meer geprikkeld, maar kunnen ook meer prikkels aan. Je ziet ze groeien’.

‘Als kinderen van jongs af aan samen opgroeien, vinden ze het later ook heel gewoon om met elkaar te leven. Want hoe leer je samenleven als je de ander nooit tegenkomt? Het onderwijs zou daar veel meer op moeten inspelen. Een school die leert dat niemand wordt buitengesloten, bereidt voor op een samenleving waarin niemand wordt buitengesloten.’ 

 

Jubileumproject

NSGK bestaat dit jaar 65 jaar. In ons jubileumjaar vragen we speciale aandacht voor ons jubileumproject NSGK Samen naar School. Komend jaar biedt NSGK financiële en praktische steun bij de opstart van circa 15 ‘Samen naar school’-klassen. Kent u een school die misschien zo’n bijzondere klas wil beginnen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Joke Visser via jvisser@nsgk.nl.

Wilt u ons werk voor kinderen en jongeren met een handicap steunen? Dat kan snel, veilig en gemakkelijk met een online gift. Hartelijk dank!

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij