Menu overslaan

Weer naar school

De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Overal zien en horen we de ‘Back to school’ reclames. Want scholieren hebben kleding, schriften, pennen en andere schoolproducten nodig. Maar… in deze reclames zien we bijna nooit scholieren met een handicap. Terwijl zij toch ook met honderdduizenden weer naar school gaan.

Zij herkennen zich niet in de beelden en krijgen hierdoor het gevoel 'anders' te zijn en er niet bij te horen. Dat moet anders vindt NSGK. Met de online campagne #ikgaookweernaarschool in augustus en september willen we laten zien dat deze kinderen ook weer naar school gaan, en willen we bedrijven bewust maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en ze bewegen in hun campagnes meer oog te hebben voor kinderen met een handicap.

  

 

Briefje Luna Twitter

Inspiratie

De Amerikaanse Katie Driscoll was voor NSGK de inspiratiebron om de #ikgaookweernaarschool campagne te starten. Katie is fotografe en moeder van zes kinderen, onder wie een dochter met downsyndroom. Haar dochter herkende zich niet in alle ‘wij gaan weer naar school’ campagnes. Daarom maakte Katie in 2014 zelf een ‘weer naar school’ fotoreportage met kinderen met en zonder handicap. Een jaar later heeft ze meer dan 100 bedrijven bereid gevonden om kinderen met een handicap op te nemen in hun campagne! NSGK hoopt Nederlandse bedrijven te inspireren zodat ook zij kinderen met een handicap zichtbaar maken in hun campagnes. Want zij gaan ook weer naar school, naar speciaal of regulier onderwijs. Net als Luna (9), die een ontroerend briefje schreef aan de grote winkelketens.

Onze #ikgaookweernaarschool campagne

In augustus en september kan iedereen in de #ikgaookweernaarschool campagne op onze Facebook-pagina kennis maken met kinderen met een handicap die ook weer school gaan. NSGK zet hen speciaal in het zonnetje. Ze vertellen over hun eerste schooldag, hoe leuk ze het vinden om hun klasgenootjes weer te zien en hoe lief hun juf of meester is...

Drie foto's: twee kinderen in een rolstoel en één op de fiets

Mylo ...

Hé daar! Ik ben Mylo . Wist je dat ik vanaf maandag OOK weer naar school mag? Ik ben zóóó blij dat de vakantie er weer op zit. Ik ga naar de Tyltylschool in Rotterdam. En als mijn moeder aan me vraagt wat ik het weekend wil doen dan zeg ik: MAM, IK WIL NAAR SCHOOL! Doei! #ikgaookweernaarschool

Dean...

HOI! Ik ben Dean en sinds vandaag ga OOK IK weer naar school! Ik heb het super naar mijn zin bij Stichting Bram in Ridderkerk. Mijn ouders zijn héél erg trots op de stappen die ik daar maak. Het liefst scheur ik rond op mijn wishbone en mijn favoriete les is muziekles. Maar weet je wat ik het aller, aller, allerleukste vind? Kroelen met mijn juffen. DOEI! #ikgaookweernaarschool

Liva Faye...

Hé daar! Ik ben Liva Faye en weten jullie wat? Ik ga OOK naar school. Mijn juffen op de peuterspeelzaal zijn zó lief en ik heb al heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Ik kan zelf nog niet lopen, maar volgens mijn mama stap ik met mijn rollator al heel dapper de klas rond. Nog even en niemand houdt me meer bij hoor! Nou dag! #ikgaookweernaarschool

 

Tienduizenden mensen zagen al onze campagne en hebben kennis gemaakt met Milo, Dean, Live Faye en de andere scholieren die vertelden over hun eerste schoolweek. Zij krijgen ontelbaar veel enthousiaste reacties van onze Facbook-fans, zoals hiernaast een reactie op het briefje van Luna aan de winkelketens. 

Teken de petitie

Houd onze Facbook-pagina in de gaten. Want volgende week zetten we nog meer scholieren in het zonnetje. En... starten we een petitie. Door deze te tekenen kan iedereen laten horen het eens te zijn met de stelling van NSGK dat ook scholieren met een handicap een plaats verdienen in reclame-campagnes.

Modellen met een beperking

Wist u dat het in de modewereld tegenwoordig zelfs een trend is om modellen met een beperking te gebruiken? Bekende internationale modemerken als Diesel en Tommy Hilfiger doen dit ook. Meer dan honderd bedrijven in Amerika, Groot-Brittannië en Australië hebben modellen met een beperking in hun advertenties, onder de noemer Changing the Face of Beauty. En steeds meer jongeren met een handicap krijgen internationaal bekendheid als model.
Maar ook in Nederland zien we een ontwikkeling. Met de Wet Passend Onderwijs zullen steeds meer kinderen met een handicap naar reguliere scholen gaan. Het VN-verdrag voor mensen met een handicap, dat Nederland in april 2016 ratificeerde, zal die ontwikkeling versnellen. Kinderen met en zonder handicap zullen steeds vaker samen naar school gaan. Als we dat ook in de reclames kunnen laten zien, wordt iedereen daar beter van.

Bram met masker
Samen naar School - NSGK zet zich in om het beste uit alle kinderen te halen. Ieder kind kan leren, als het maar onderwijs krijgt dat bij hem past. Inclusief onderwijs biedt voor alle kinderen onderwijs op maat en dat heeft veel voordelen. In Nederland gaan naar schatting 13.000 kinderen niet naar school, dat is onacceptabel. Dankzij deze vorm van onderwijs wordt uitval en het aantal thuiszitters kleiner.

* Door samen naar school te gaan leren kinderen omgaan met onderlinge verschillen en hoe je kunt samenwerken, met respect voor elkaar. Dit legt de basis voor een samenleving waarin iedereen meetelt.

* De kwaliteit van het onderwijs neemt toe: docenten en begeleiders worden uitgedaagd op hun beroepskwaliteiten, zijn goed opgeleid en beter gefaciliteerd.

* Bovendien zijn er economische voordelen. Het vermindert de kosten voor welzijn en vermindert afhankelijkheid in de toekomst. Vaders en moeders zijn weer beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

* Nu zit 80% van de kinderen met een beperking nog in het speciaal onderwijs. Dat komt onder andere omdat er nog maar weinig inclusieve scholen zijn. En ook omdat het beeld van kinderen met een handicap is dat ze niets of niet veel kunnen. Dat is natuurlijk een vicieuze cirkel. Als kinderen geen goede schoolopleiding krijgen, en op allerlei plekken op ontoegankelijkheid stuiten, kunnen ze zich ook niet optimaal ontwikkelen en laten zien wat ze allemaal in huis hebben. Regulier en speciaal onderwijs zullen zich samen moeten ontwikkelen naar inclusieve scholen.

Daarom maakt NSGK zich hard voor inclusief onderwijs. Dit doen we onder meer door te helpen met de oprichting van Samen naar School klassen. Kinderen met vaak ernstige handicaps gaan naar een reguliere school in hun buurt. Ze krijgen er les in hun eigen, aangepaste klaslokaal en doen waar mogelijk activiteiten samen met de andere kinderen van de school. Zoals het kringgesprek of het speelkwartier. Uiteindelijk worden alle kinderen daar beter van.

Lees ook:

 • Verhaal 22

  Praten met je handen

  Hoe leuk en zinvol zou het niet zijn om alle Nederlandse kinderen de basis van gebarentaal te leren? Oók de kinderen die kunnen horen. Zij leren spelenderwijs praten met leeftijdsgenootjes met een communicatieve beperking.

 • Verhaal 7

  Muziek, meer dan alleen geluid

  Sencity is een muzikaal evenement voor én door jongeren met én zonder gehoorbeperking. Bekijk de swingende aftermovie door de ogen van teamcaptain Shona.

 • Verhaal 1

  Merijn onderzoekt

  Mensen met een handicap moeten - net als ieder ander - buitenshuis kunnen werken. NSGK nam het heft in eigen hand en maakte haar pand in 2014 volledig toegankelijk. Merijn (10) nam de proef op de som.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij