Menu overslaan
Samen naar School, Stichting Liz

Een school voor iedereen

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs, toch? Helaas, ongeveer 13.000 kinderen met een handicap gaan nooit naar school. Veel van hen zouden ‘niet leerbaar’ zijn en worden uitgesloten van onderwijs. Wij van NSGK willen daar verandering in brengen. In ons project Samen naar School krijgen kinderen met een ernstige beperking onderwijs op maat binnen de muren van een reguliere school. Wat begon met een paar losse klassen, is een landelijke beweging aan het worden.

Elk kind kan leren, als het maar onderwijs krijgt dat bij hem past. Liefst met leeftijdgenootjes zonder handicap. Want als kinderen met en zonder handicap samen naar school gaan, zullen ze het later ook vanzelfsprekend vinden om samen te leven. Daarom helpt NSGK bij de oprichting van Samen naar School klassen. Dit zijn aangepaste klassen voor kinderen met een ernstige beperking binnen een gewone basisschool. In hun eigen klas krijgen ze onderwijs op maat, met alle zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. En waar mogelijk doen ze gewoon mee met de andere leerlingen, tijdens het kringgesprek, de muziekles, het speelkwartier, eten en drinken, voorlezen; al snel blijkt dat de kinderen heel veel samen kunnen doen.

Het begon in Alkmaar

NSGK Samen naar School is geïnspireerd op de ‘Klas op Wielen’ in Alkmaar, waar sinds 2011 kinderen met en zonder handicaps elke dag samen naar school gaan. Initiatiefnemer Roeland Vollaard wilde iets doen aan de scheidslijn die in onze samenleving bestaat tussen kinderen met en zonder handicap. ‘Ik zie bij ons op school dagelijks dat kinderen met én zonder handicap veel van elkaar kunnen leren. Voor beide kanten is het contact heel belangrijk. De reguliere leerlingen leren hoe het is om een handicap te hebben en hoe hiermee om te gaan. Andersom worden de kinderen met een handicap uit hun isolement gehaald. Ze worden niet alleen meer geprikkeld, maar kunnen ook meer prikkels aan. Je ziet ze groeien’.

Het succes groter maken

Na de Klas op Wielen volgden druppelsgewijs nog vijf klassen met hetzelfde concept, alle vijf met financiële steun van NSGK. Maar er was behoefte aan méér. Met Samen naar School streven we ernaar om nog tientallen van deze klassen te helpen oprichten. En het schiet op want inmiddels zijn er al zestien. Maar we willen niet alleen het aantal klassen uitbreiden; Samen naar School biedt ook een paraplu voor nieuwe en bestaande klassen. Binnen Samen naar School wisselen zij kennis en ervaring uit, verenigen hun krachten, helpen nieuwkomers en geven informatie aan belangstellenden die ook overwegen een Samen naar School klas op te richten. Daarmee zien we dat Samen naar School een begrip begint te worden. Diverse politici hebben al een werkbezoek gebracht aan een Samen naar School klas, om met eigen ogen te zien hoe we in Nederland vorm kunnen geven aan ‘inclusief onderwijs’.

Basis voor samen leven

Niet alleen leren de kinderen veel van elkaar; door samen naar school te gaan leggen ze ook de basis voor een samenleving waarin iedereen meedoet, zegt Roeland Vollaard: ‘Als kinderen van jongs af aan samen opgroeien, vinden ze het later ook heel gewoon om met elkaar te leven. Want hoe leer je samenleven als je de ander nooit tegenkomt? Het onderwijs zou daar veel meer op moeten inspelen. Een school die leert dat iedereen erbij hoort, bereidt voor op een samenleving waarin iedereen meetelt.’

quote verhaal 11

 

Wetenschappelijk onderzoek

De resultaten van Samen naar School worden onderzocht door de Rijksuniversiteit Groningen. De wetenschappers onderzoeken onder andere wat de effecten van Samen naar School zijn op de ontwikkeling van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen en welke factoren daaraan bijdragen. Het onderzoek loopt tot 2018. Maar in de dagelijkse praktijk krijgen we natuurlijk al wel een indruk van de effecten van Samen naar School: ouders vertellen ons dat hun kinderen overdag alerter zijn en ’s nachts beter slapen. Zij zien dat hun kinderen grote sprongen in hun ontwikkeling maken doordat ze veel leren van leeftijdgenootjes zonder beperking. Ook de leerlingen en leerkrachten van de reguliere school zijn enthousiast: de kinderen ervaren dat sommige leeftijdgenootjes ‘anders’ zijn en leren hoe ze daarmee kunnen omgaan. Ze zijn belangstellend en zorgzaam. Op scholen met een Samen naar School klas hoort écht iedereen erbij!

Meer weten? www.nsgk.nl/samennaarschool

Lees ook:

 • Verhaal 14

  Een thuis voor Jurre

  Je kind op kamers! Vroeg of laat krijgt vrijwel iedere ouder er mee te maken. Maar voor ouders van kinderen met een beperking is dit natuurlijk een ander verhaal. Daarom creëerde een groep ouders een ‘Happy Home’.

 • Verhaal 4

  Werken met een handicap

  Aranka van Lindert (22) is stagiair bij NSGK. Zij laat haar handicap niet in de weg staan van haar ambities en dromen. Met haar verhalen wil ze anderen inspireren.

 • Verhaal 21

  We ♥ Sweet Store

  Het water loopt je door de mond bij Sweet Store. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt worden er klaargestoomd voor een baan in de horeca. Met steun van NSGK is het aanbod onlangs uitgebreid.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij