Menu overslaan
Verhalencampagne

Geld moet rollen

Op de kop af vijf jaar geleden sloegen NSGK en Triodos Bank de handen ineen. Samen lanceerden we het Triodos NSGK Borgstellingsfonds. Ons doel: nog meer prachtige projecten mogelijk maken voor kinderen met een handicap. ‘Plannen waar je met hart en ziel in gelooft, moet je nooit laten stuklopen op geld.’

Bij NSGK ontmoeten we veel bevlogen mensen. Ze willen zich graag inzetten voor kinderen en jongeren met een handicap en hebben vaak goede ideeën. Non profit projecten kunnen een aanvraag voor een gift indienen bij NSGK, maar als mensen een maatschappelijke onderneming willen starten ligt dat soms anders. Daardoor zagen we geregeld mooie initiatieven in rook opgaan. Heel jammer, vonden we, en dat was Triodos Bank helemaal met ons eens. Daarom introduceerden we vijf jaar geleden samen het Triodos NSGK Borgstellingsfonds. Voortaan kunnen meer organisaties een lening afsluiten bij Triodos Bank om hun project voor kinderen met een handicap te realiseren. Want: in sommige gevallen staat NSGK borg voor een deel van de lening.

Prachtig natuurlijk, maar waarom kun je bij een bank eigenlijk niet gewoon een lening krijgen als je een goed plan hebt? Albert van Zadelhoff, directeur Triodos Private Banking, was destijds nauw betrokken bij de oprichting van het Borgstellingsfonds. Hij legt uit: ‘Als mensen een hypotheek afsluiten, is het simpel. Het huis dient als onderpand. Bij zakelijke leningen is er soms geen onderpand, zoals een huis. Als bank loop je dan het risico dat je de lening niet terugkrijgt als het onderweg ergens misloopt. Daarom vraagt een bank bij een bedrijfslening altijd om een onderpand.’

Een rijke oom die borg wil staan…

‘Bijvoorbeeld. Maar lang niet iedereen heeft zo’n oom. En: geen onderpand betekent einde oefening voor een bancaire lening. Daardoor gaan veel prachtige initiatieven verloren. Dat vinden wij jammer. Triodos Bank is opgericht om initiatieven te financieren die de levenskwaliteit bevorderen. Dus wij dachten: ook vandaag de dag lopen er veel mensen rond met een goed plan om de wereld een stukje mooier te maken. Dan is het toch heel jammer als sommige plannen niet doorgaan, alleen omdat mensen de financiering niet rond krijgen? Daarom verstrekken wij bijvoorbeeld ook in de wereld van kunst en cultuur al langer leningen waarvoor een stichting borg staat.’

Hoe is de samenwerking met NSGK ontstaan?

‘Triodos was al vermogensbeheerder van NSGK, dus ik had geregeld contact met de toenmalig directeur Ingrid Tuinenburg. Op een dag vroeg zij mij: ‘Hoe doen jullie dat toch, met het financieren van initiatieven die zelf geen onderpand voor een lening hebben?’ Zo ontstond het idee om ook met de NSGK een Borgstellingsfonds op te richten. Deze constructie biedt voor alle betrokkenen voordelen.’

Zoals?

‘Vroeger verstrekte NSGK uitsluitend giften aan projecten. Doordat mensen met plannen voor een maatschappelijke onderneming nu ook kunnen lenen, kan NSGK meer goede initiatieven ondersteunen. Bovendien stimuleer je met het Borgstellingsfonds het ondernemerschap – iets wat wij als Triodos Bank van harte toejuichen. Tot slot heeft het Borgstellingsfonds destijds enorm veel media-aandacht gekregen. Daarmee is deze nieuwe manier van financieren breed onder de aandacht gebracht. Oók bij andere banken.’

Maatschappelijk impact zou vaker moeten worden meegenomen in de afweging van banken

Triodos Bank vervult een voorbeeldfunctie…

‘Zo zou ik het nu ook weer niet willen zeggen, maar wij pleiten er wel al jaren voor om niet alleen te kijken naar risico en rendement. Ook de maatschappelijke en ecologische impact van initiatieven moet worden meegenomen in de afweging. Afgelopen jaren is het aantal sociaal ondernemers met zo’n 20 tot 30% gegroeid, en langzamerhand zie je dat ook andere banken daar belangstelling voor beginnen te krijgen.’

Maakt iedereen met een sociaal bedrijfsplan tegenwoordig een kans op financiering?

‘Nee, zeer zeker niet. Als je ook de impact meeweegt, ben je als bank juist nóg kritischer. Dat vraagt een extra inspanning, die niet ophoudt als de lening verstrekt is. Ook daarna blijven we bij Triodos in contact met ondernemers. Dat is niets minder dan een logisch uitvloeisel van onze missie. Mensen in de samenleving met elkaar verbinden, maakt een belangrijk deel uit van die missie. We zorgen er bijvoorbeeld ook voor dat ondernemers en spaarders of beleggers via ons netwerk in contact komen met elkaar.’

Het Borgstellingsfonds bestaat alweer vijf jaar. Hoe kijkt u terug op deze periode?

‘Voor ons kantoor in Zeist staat een groot billboard in de tuin. Daarop staat: Geld moet rollen. Jij mag zeggen welke kant op. NSGK heeft het geld een bepaalde kant op gestuurd. Prachtig, vind ik. Daarbij wil ik de rol van het bestuur van NSGK, en dan met name van Ingrid Tuinenburg, graag even benadrukken. Zij heeft het lef gehad om het Borgstellingsfonds met ons op te richten. Ja, daar is lef voor nodig. Het kan ook mis gaan; dan was NSGK mogelijk een deel van haar geld kwijt geweest. Gelukkig is het een succes geworden. Dankzij het fonds zagen tot nu toe 13 projecten het levenslicht, waarvan een aantal de lening al heeft terugbetaald.’

Op naar de volgende vijf jaar?

‘Uiteraard! Waarom niet? Op een manier die bank-technisch gezien relatief eenvoudig is, krijgen mooie projecten de kans om van de grond te komen. Eigenlijk is het haast een beetje wonderlijk dat deze constructie niet op veel grotere schaal toegepast wordt!’

Dagopvang Boshoeve in Nieuw Vennep Kinderdagverblijf de Boshoeve

Eva Toele (41) was een van de eersten die gebruik maakte van het Triodos NSGK Borgstellingsfonds. Ze wilde graag een kinderdagverblijf beginnen waar alle kinderen welkom zijn. Oók zieke kinderen en kinderen met een beperking. Een probleempje: om haar prachtige plannen te realiseren was geld nodig. Heel véél geld.

‘We hadden financiering nodig voor inrichting van het pand en opstartkosten’, vertelt Eva. ’In het begin heb je immers nog bijna geen inkomsten, maar wel veel uitgaven. Ik ben met verschillende banken gaan praten. Zij vonden mijn plannen prachtig, maar ja: ze wilden wel zekerheid dat ze hun lening ooit terugkrijgen. Toch is mijn stellige overtuiging: plannen waar je met hart en ziel in gelooft, moet je nooit laten stuklopen op geld. Opgeven was voor mij geen optie. Dat kwam doordat ik 15 jaar in een kinderziekenhuis had gewerkt. Al die jaren zag ik hoe kinderen vanwege hun ziekte of handicap nergens meer welkom waren. Na een ziekenhuisopname hoorden ze er gewoon niet meer bij. Zo verschrikkelijk pijnlijk. Het project was voor mij een soort belofte aan deze kinderen. Dat kinderdagverblijf moést er komen.’

Dagopvang Boshoeve in Nieuw Vennep

Lening

‘We zijn een samenwerkingsverband aangegaan met Kindercentrum Bzzzzonder. Doordat zij al ervaring hadden met het reilen en zeilen van een dagverblijf, werd het vertrouwen van Triodos Bank groter dat het plan zou slagen. Verder hebben we zelf zoals gebruikelijk kapitaal ingebracht en verlangde de bank een persoonlijke borgstelling. We hebben aangeklopt bij NSGK. Zij waren heel enthousiast over mijn plannen. Samen met Triodos boden ze ons een borgstelling aan via het Borgstellingsfonds. Triodos Bank ging akkoord met het financieringsvoorstel, de bouw kon beginnen! Eind 2012 is Kinderdagverblijf de Boshoeve opengegaan.’

Blij spelen

‘Ik ga niet beweren dat het altijd gemakkelijk is geweest. Om zo’n ambitieus project te starten, moet je diep durven gaan. Hoewel ik dag en nacht werkte, liepen we wél persoonlijk risico als het fout zou gaan. Maar ja. Wat dan nog? Ook dan zit je kop er nog op, zeg ik altijd maar. Gelukkig is het zover niet gekomen. De Boshoeve loopt als een trein. Iedere dag zien wij hier kindertjes met en zonder beperking heel blij met elkaar spelen!’

Meer lezen? Tijdens ons jubileumjaar publiceerden wij een verhaal over De Boshoeve.

Tekst: Annet Reusink

Triodos Bank is een waardengedreven bank die met het geld van haar spaarders en beleggers een positieve verandering op sociaal, ecologisch en cultureel vlak financiert. NSGK is het goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Elke organisatie kan een lening aanvragen bij het Triodos NSGK Borgstellingsfonds, als het maar past binnen de doelstelling van NSGK én de criteria van Triodos Bank. Organisaties die een lening willen aanvragen kunnen dat doen via de website.

Lees ook:

 • Verhaal 23

  Zo kan het ook

  Op Basisschool De Korenaar in Eindhoven gaan kinderen met en zonder beperking samen naar school. ‘Als je het goed regelt, heeft deze vorm van onderwijs voor iedereen alleen maar voordelen.’

 • Verhaal 12

  Totale ontspanning

  Als je kind chronisch ziek of gehandicapt is, wordt je wereld een stuk kleiner. Speciaal voor deze gezinnen organiseert Stichting Tante Lenie gezinsweken. Voor de familie Klootwijk een ommekeer.

 • Verhaal 6

  Hoera, naar school!

  Een belangrijk moment voor een kind: naar school! Maar is een reguliere school haalbaar voor kinderen met een handicap? Wel als ze kunnen meedoen met ons onderwijsproject ‘Samen naar School’.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij