Menu overslaan

Organisatie

NSGK is een stichting en werkt met een Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder. Het team van NSGK bestaat uit 25 medewerkers.

Raad van Toezicht

voorzitter: Fred Paling
voorzitter auditcommissie: André Nagelmaker
algemeen lid: Jenneke van Dongen
algemeen lid: Harry Bosma
algemeen lid: Eric van der Burg

Directie

directeur-bestuurder: Henk-Willem Laan

Afdelingen

  • Handicap & Samenleving
  • Fondsenwerving & Communicatie
  • Interne Bedrijfsvoering

Reglementen en richtlijnen

NSGK vindt het belangrijk om transparant te zijn. Daarom geven wij graag inzicht in de afspraken rond bestuur, salariëring en gedrag. Je kan de volgende documenten downloaden:

- Statuten NSGK
- Reglement Raad van Toezicht
- Gedragscode NSGK (onderdeel Rechtspositieregeling)

NSGK heeft een eigen functie- en salarishuis die zijn vastgelegd in onze Rechtspositieregeling (RPR). Bij salariswijzigingen volgen wij de afspraken die worden gemaakt binnen de CAO Welzijn. 

 

Keurmerken

CBF

NSGK is in het bezit van het CBF-keurmerk. Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) ziet erop toe dat NSGK op een verantwoorde manier omgaat met de giften die zij ontvangt. Om dit keurmerk te krijgen, moet NSGK voldoen aan strenge criteria op financieel, bestuurlijk en organisatorisch gebied. Voor meer informatie zie www.cbf.nl.

ANBI

Ook is NSGK aangemerkt als ANBI, wat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat heeft als voordeel dat NSGK geen belastingen hoeft te betalen over erfenissen of schenkingen die zij ontvangt. Het betekent ook dat donateurs hun gift in bepaalde gevallen kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. De ANBI-status wordt toegekend door de Belastingdienst. Voor meer informatie zie www.anbi.nl.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.