Menu overslaan

Organisatie

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind is een stichting en werkt met een Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder. Het team van het Gehandicapte Kind bestaat uit 25 medewerkers.

Raad van Toezicht

voorzitter: Fred Paling
voorzitter auditcommissie: André Nagelmaker
algemeen lid: Jenneke van Dongen
algemeen lid: Harry Bosma
algemeen lid: Mascha ten Bruggencate

Directie

directeur-bestuurder: Henk-Willem Laan

Afdelingen

  • Handicap & Samenleving
  • Fondsenwerving & Communicatie
  • Interne Bedrijfsvoering

Reglementen en richtlijnen

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind vindt het belangrijk om transparant te zijn. Daarom geven wij graag inzicht in de afspraken rond bestuur, salariëring en gedrag. Je kan de volgende documenten downloaden:

- Statuten
- Reglement Raad van Toezicht
- Gedragscode (onderdeel Rechtspositieregeling)

Het Gehandicapte Kind heeft een eigen functie- en salarishuis die zijn vastgelegd in onze Rechtspositieregeling (RPR). Bij salariswijzigingen volgen wij de afspraken die worden gemaakt binnen de CAO Welzijn. 

 

Keurmerken

CBF

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind is in het bezit van het CBF-keurmerk. Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) ziet erop toe dat het Gehandicapte Kind op een verantwoorde manier omgaat met de giften die zij ontvangt. Om dit keurmerk te krijgen, moet het Gehandicapte Kind voldoen aan strenge criteria op financieel, bestuurlijk en organisatorisch gebied. Voor meer informatie zie www.cbf.nl.

ANBI

Ook is het Gehandicapte Kind aangemerkt als ANBI, wat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat heeft als voordeel dat het Gehandicapte Kind geen belastingen hoeft te betalen over erfenissen of schenkingen die zij ontvangt. Het betekent ook dat donateurs hun gift in bepaalde gevallen kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. De ANBI-status wordt toegekend door de Belastingdienst. Voor meer informatie zie www.anbi.nl.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij