Menu overslaan

JCI Nederland

JCI Nederland is een netwerk voor jonge mensen tot 40 jaar en richt zich op de ontwikeling van mensen maatschappij en bedrijfsleven. JCI en NSGK steunen gezamelijk middels de NSGK Plusregeling en Race Runner Regeling projecten waardoor kinderen samen kunnen spelen, sporten en leren. Ook versterken de                                                                       JCI en NSGK elkaar op inhoudelijk vlak.

Triodos Bank

Triodos Bank

In 2013 sloegen NSGK en Triodos Bank de handen ineen. NSGK en Triodos Bank lanceerden samen het Triodos NSGK Borgstellingsfonds. Ons doel: nog meer prachtige projecten mogelijk maken voor kinderen met een handicap. Voortaan kunnen meer organisaties een lening afsluiten bij Triodos Bank om hun project voor kinderen met een handicap te realiseren.

Logo CCCP Amsterdam

CCCP

Mediaproducent CCCP, bekend van StukTV, Streetlab en RamBam, is mediapartner van NSGK. CCCP steunt NSGK in natura met kennis en advies, en met de ontwikkeling van content.

 

 

Logo's Foppe Fonds en Dirk Kuyt Foundation

Foppe fonds en Dirk Kuyt foundation

NSGK, het Foppe Fonds en de Dirk Kuyt Foundation introduceren gezamenlijk de RaceRunner bij reguliere atletiekverenigingen. We doen dat samen met het RaceRunning team van VUmc. Het doel is dat atleten met en zonder handicap samen kunnen sporten bij dezelfde atletiekvereniging. De RaceRunner maakt dat mogelijk voor veel sporters met een motorische handicap.

Lees meer over de Racerunner

Madurodam Marathon

Op 7 oktober 2018 organiseerden NSGK en Madurodam de eerste Madurodam Marathon. De Madurodam Marathon is een fondsenwervende loop waaraan iedereen kan meedoen: kinderen met en zonder beperking, handbikers, blade runners, blindrunners, RaceRunners én non-runners.

Lees meer over de eerste editie van de Madurodam Marathon

Logo Defence for Children Nederland

Defence for Children

Defence for Children is een internationaal opererende organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Op 1 juli 2017 nam Defence for Children de verantwoordelijkheid voor In1school over van NSGK en integreert hiermee het recht op inclusief onderwijs in haar werkzaamheden. Elk kind heeft recht op inclusief onderwijs; onderwijs voor alle kinderen, ongeacht handicap, achtergrond of verblijfsstatus. Voor dat mensenrecht zullen NSGK en Defence for Children de komende jaren samen gaan opkomen.

Logo VriendenLoterij

Vriendenloterij

De VriendenLoterij doet jaarlijks een grote gift aan NSGK uit de opbrengst van de loterij. Dit kan mede dankzij deelnemers aan de loterij die meespelen voor NSGK; de helft van hun inleg gaat rechtstreeks naar het werk van NSGK. 

Lees meer over hoe je kunt meespelen voor NSGK.

 

Mevrouw Neijboerfonds

Mevrouw Neijboer uit Utrecht was haar hele werkzame leven actief in het onderwijs als kleuterjuf in Cothen. Haar kleuters waren haar erg dierbaar en in haar klas had ze regelmatig kinderen met een handicap. Daarom besloot zij een deel van haar nalatenschap te schenken aan kinderen en jongeren met een handicap. Samen met NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) richtte zij het Neijboer fonds op. Het fonds steunt kinderen en jongeren met een handicap in de provincie Utrecht, in het bijzonder op het gebied van ontwikkeling en vrijetijdsbesteding. Wilt u een aanvraag indienen bij het Mevrouw Neijboerfonds? U kunt hiervoor gebruik maken van het NSGK aanvraagformulier.

 

Stichting Boschuysen

NSGK werkt ook samen met Stichting Boschuysen, die maatschappelijke hulp verleent aan jongeren. Stichting Boschuysen maakt gebruik van de expertise van NSGK om projecten te beoordelen en te ondersteunen.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij