Menu overslaan

Dankzij de steun van onze donateurs en vrijwilligers kan het Gehandicapte Kind jaarlijks honderden projecten voor kinderen en jongeren met een handicap mogelijk maken. Bijzondere projecten die hen helpen zo zelfstandig en volwaardig mogelijk te leven. Zonder eenzaamheid. Hieronder lees je hoe wij dat doen, aan de hand van een aantal voorbeelden.

 • 17mei

  Zelfstandig wonen in Heemstede

  • Samen sporten
  • Heemstede

  In mei 2017 opende het Woonproject Heemstede zijn deuren, waar acht jongeren met een verstandelijke beperking of autistische stoornis zelfstandig wonen.

  Lees verder
 • Wonen midden in de samenleving

  • Samen sporten

  Huize Zelo is een kleinschalige woonvorm in Uden waar twaalf kinderen en jongeren met een handicap wonen. Ze ontwikkelen samen met buurtbewoners initiatieven om elkaar beter te leren kennen. Zodat zij midden in de samenleving wonen en daar hun eigen bijdrage aan leveren.

  Lees verder
 • Meedoen in de wijk

  • Samen sporten

  Voor jongeren met een handicap die op zichzelf wonen is het vaak moeilijk om contact te maken met mensen uit de buurt. Met als gevolg dat ze in een sociaal isolement kunnen raken. Het NSGK-project We Zijn Er! helpt deze jongeren om actief deel te nemen in hun wijk en er een sociaal netwerk op te bouwen.

  Lees verder
 • Zelfstandig wonen met zorg op maat

  • Samen sporten
  • Etten-Leur

  Voor heel veel ouders met een gehandicapt kind is het lastig om voor hun zoon of dochter zelfstandige woonruimte te vinden. Zij vinden een leven in een grote instelling geen prettig vooruitzicht voor hun gehandicapte kind en willen graag zelf de regie houden over het wonen, de zorgverlening en de begeleiding. In heel veel regio's zijn kleinschalige woonvoorzieningen met zorg op maat echter nog een uitzondering. Daarom ondersteunt NSGK jaarlijks verschillende particuliere wooninitiatieven, om de droom van ouders van gehandicapte kinderen dichterbij te brengen: een huis waar hun kind kan wonen, dichtbij, midden in de maatschappij en met zorg op maat.

  Lees verder

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij