Menu overslaan

Veel kinderen zijn door corona hun vaste structuur kwijt

De coronacrisis heeft het leven van kinderen met een handicap compleet op z’n kop gezet. Van de ene op de andere dag zijn ze het contact met vriendjes en begeleiders kwijtgeraakt. Het ontbreken van structuur en dagritme leidt tot eenzaamheid, verdriet en angst. Ook veel ouders maken zich zorgen. 

Daarom zijn we een Noodactie gestart. Hiermee ondersteunen we projecten die kinderen met een handicap thuis meer sociale contacten en vaste structuur geven. Hieronder lees je met welke projectpartners en oplossingen we dat doen. Henk-Willem Laan, onze directeur, legt in deze video uit waarom dat zo belangrijk is.

Wil je meehelpen om zoveel mogelijk kinderen en hun ouders te helpen? Doneer dan nu via www.stophuneenzaamheid.nl

 

Projecten

Deze projecten ondersteunen wij met onze noodactie. Bij ieder afzonderlijk project staat aangeven of ouders zich kunnen aanmelden met hun hulpvraag. Dit kan ALLEEN rechtstreeks bij het project. Het Gehandicapte Kind maakt de projecten mogelijk met hulp van donateurs, maar kan zelf geen individuele aanvragen aannemen.

My Breath My Music
Biedt aangepaste gamesets voor kinderen die door een spierziekte zeer beperkte fysieke vermogens hebben en bijvoorbeeld alleen hun mond kunnen gebruiken om iets aan te sturen. Na de eerste 10 sets hebben we dankzij binnengekomen donaties nog 10 sets kunnen financieren. Hiermee helpen we nog eens 10 kinderen met zeer ernstige handicaps om samen digitaal te spelen met hun vriendjes. Opschaling naar meer sets is mogelijk, maar ook afhankelijk van de capaciteit van de leveranciers en vrijwilligers van MBMM. Ouders van kinderen met een ernstige spierziekte kunnen contact opnemen met info@mybreathmymusic.nl om naar de mogelijkheden te informeren. Dit project is niet geschikt voor kinderen met een verstandelijke beperking.

EMB Speelbox van stichting in Actie
De situatie voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen is door de corona crisis erg zwaar. Zij staan onder enorme druk en gewoon binnen spelen met gewoon speelgoed is voor deze kinderen niet mogelijk. Om wat verlichting te brengen en kinderen samen te laten spelen zijn EMB speelboxen samengesteld. Dankzij de steun van donateurs hebben we inmiddels kunnen uitbreiden van 25 naar nog eens 50 extra gezinnen! De 75 boxen rouleren om de 2 à 4 weken tussen gezinnen. Opschaling is mogelijk, maar afhankelijk van leveranciers en vrijwilligers. Het voorziet in een grote behoefte waardoor er inmiddels een flinke wachtlijst is. Ouders kunnen contact opnemen met info@ikgaemb.nl.

Spelpartners
Voor kinderen met een verstandelijke beperking is communiceren lastig terwijl zij in deze crisistijd behoefte hebben aan contact met familie en vrienden. Daarom is er een communicatiesoftware pakket ontwikkeld waarmee kinderen met een verstandelijke beperking die via pictogrammen contact kunnen houden met familie en vrienden. Wij maken het mogelijk dat 200 gezinnen een licentie kunnen krijgen. Opschaling is mogelijk, afhankelijk van de vraag. Ouders kunnen op deze site checken of het geschikt is voor hun situatie: www.pictostudio.nl en voor aanmelding bellen met 020-4194902 of mailen naar contact@spelpartners.nl.

Oudervereniging Balans
Heeft een project om kinderen die überhaupt niet naar school gaan (de thuiszitters) te laten meeprofiteren van de huidige ontwikkelingen rondom thuisonderwijs via digitale middelen. Dit is een project met een langere looptijd (5 maanden) en gericht op 25 bij Balans bekende thuiszitters. Ouders die meer willen weten kunnen contact opnemen met Suzanne Boomsma via suzanne.Boomsma@balansdigitaal.nl.

Stichting Papageno
De situatie van thuisisolatie of isolatie in een instelling is voor kinderen met autisme heel zwaar. Om de pijn te verlichten heeft Papageno “in Contact” gelanceerd met tips en tricks voor kinderen en jongeren met autisme. Deze site is openbaar voor iedereen www.papageno.nl.

Mama Vita
De situatie van thuisisolatie of isolatie in een instelling is voor kinderen met autisme en hun ouders heel zwaar. Mama Vita gaat webinars verzorgen over hoe om te gaan met kinderen met autisme in deze moeilijke tijden en om advies en informatie in te winnen. Dit project is nog in voorbereiding en er is nog geen tijd bekend voor de webinars. Mama Vita hoop dit zo snel mogelijk te kunnen aanbieden aan de achterban (circa 8.000 mensen). Wil je specifiek met Mama Vita in contact komen, mail dan naar Claudette Nouris op claudette@mamavita.nl. Ouders die urgente vragen hebben over autisme en geen lid zijn van Mama Vita kunnen we verwijzen naar de NvA (Nederlandse Vereniging voor Autisme).

Nederlandse Vereniging voor Autisme
De hulplijn van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) krijgt veel extra vragen uit hun achterban (11.000 leden). Kinderen en jongeren met autisme missen de structuur enorm, de situatie is verwarrend en beangstigend. We maken mogelijk dat er extra vrijwilligers kunnen worden ingezet om alle vragen te beantwoorden om de dagen iets makkelijker te maken.

Cam on Wheels
Gezinnen met een ernstige meervoudige beperkt kind die nu in isolement zitten hebben grote behoefte aan onderling contact om ervaringen uit te wisselen. Het VLOG kanaal van 'Com in Beeld' biedt deze virtuele ontmoetingsplek. Zij worden hierbij geholpen door de professionals en vrijwilligers. Tussen de 25 en 50 gezinnen gaan met vlogs ervaringen uitwisselen. Kijk voor dit project op www.camonwheels.nl

KidsproofPlus
Gehandicapte kinderen en gezinnen die nu in isolement zitten hebben behoefte aan mogelijk om deze zware periode door te komen. KidsproofPlus zorgt voor dé verzamelplek voor (thuis)tips tijdens deze coronaperiode voor kinderen met een handicap en hun ouders. Een fijn en helder overzicht van initiatieven, tips en inspiratie om deze periode met name op gebied van vrijetijdsbesteding en verbinding door te komen. Ruim 1.000 kinderen en gezinnen hebben hier baat bij. Te vinden op www.kidsproofplus.nl.

Wigwam
Gezinnen met een gehandicapt kind die kampen met gebrek aan structuur, angst en gevoelens van eenzaamheid krijgen ondersteuning door een vrijwilliger van Wigwam. Wigwam heeft contact opgenomen met al hun deelnemende kinderen en ouders om (digitale) ondersteuning aan te bieden. Dit geldt voor de circa 200 gezinnen die aangesloten zijn bij Wigwam.

Live met Wielewaal
Kinderen met een handicap kunnen niet meer naar hun logeer- of opvanglocatie en zitten thuis in isolement. Kinderen die logeer- en vakantieopvang krijgen bij de Wielewaal kunnen deelnemen aan sessies met hun vaste begeleiders en groepsgenoten zodat ze weer in contact kunnen komen met elkaar. Dit geldt voor de circa 80/100 kinderen die daar gebruik van maken.

Stichting Bont
Voor alle 100 betrokken jongeren die kampen met gebrek aan structuur en eenzaamheid ervaren door de corona crisis is een ‘thuispakket’ samengesteld waarmee de kinderen kunnen spelen en met elkaar in contact kunnen blijven. Dit pakket is verstuurd en het project is afgesloten.

Citykids Rotterdam
Zes jongens met autisme die in een woonvorm wonen en veel moeite hebben met de lockdown, hebben dankzij onze bijdrage een trampoline gekregen waar ze erg blij mee zijn.

Jongeren die het Kunnen
Biedt opvang voor de circa 80 jongeren met een verstandelijke beperking die zij in het ‘gewone’ leven van naschoolse opvang voorzien. Het gaat om jongeren met een vaak moeilijke thuissituatie die in deze tijd zelfs onveilig dreigt te worden (armoede- en opvoedingsproblematiek, criminaliteit, misbruik etc.). Zij krijgen 20 IPads waarmee ze de jongeren 2 à 3 keer per week 1,5 uur begeleiding kunnen geven op een schoollocatie. Uiteraard met inachtneming van alle voorschriften van het RIVM. Dit project is alleen bestemd voor de jongeren die lid zijn van Jongeren die het Kunnen.

CRDL (lees: Cradle)
24 jongeren met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen van zorglandgoed Bloemfonteijn worden zwaar getroffen door de coronacrisis. Niet alleen de vaste dagstructuur is weggevallen, ook missen zij het fysieke contact met familieleden. Dit zorgt voor deze bewoners voor veel onrust. Videobellen is dan bijv. geen goede optie omdat zij moeite hebben met communicatie en sociale interactie. Wij maken nu een CRDL mogelijk. Dat is een zorginnovatie vanuit het idee van contact door aanraking, het vertaalt aanraking in geluid. Het maakt hierdoor nieuw contact mogelijk voor deze jongeren. Zo wordt de aanraking die ze met de zorgverleners wel hebben tot een unieke beleving. Daarbij kunnen ze geluiden (en zelf ingezongen liedjes van ouders) voor iedere bewoner toevoegen.


 

Tips voor ouders hoe om te gaan met de coronasituatie

Ik ga EMB: www.ikgaemb.nl en een Ideeënboek. Deze tips zijn vooral voor mensen met een ernstig meervoudige beperking.  

IXVO speeltips: www.ixvo.nl

Speciale webwinkels voor aangepast speelgoed: www.spelplus.nl

Om thuis zelf te maken: www.vinkennest.nl

Pretapp: www.sheerenloo.nl/mooier-leven-met-de-pret-app

Zintuigenverhalen: Zintuigenverhalen zijn een manier van voorlezen waarbij alle zintuigen worden aangesproken. Dit pakket betreft de handleiding en vier voorbeeldverhalen in pictogrammen om kennis te maken met de methode. Zintuigenverhalen in pictogrammen:
·  Jip bakt koekjes
·  Jip gaat naar bed
·  Lynn gaat naar buiten
·  Lynn gaat naar het bos

‘Hallo Thuis’ van zorgorganisatie Philadelphia: www.philadelphia.nl/hallothuis

Digidagbesteding (tips en ideeën van professionals): www.digidagbesteding.nl

ABC Date: www.abcdate.nl Website waar jongeren met een verstandelijke beperking veilig contact kunnen maken met anderen (niet alleen relaties, ook vriendschappen). 

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij