Menu overslaan

Veel kinderen raakten door corona hun vaste structuur kwijt

De coronacrisis zette vanaf half maart het leven van kinderen met een handicap compleet op z’n kop gezet. Van de ene op de andere dag raakten ze het contact met vriendjes en begeleiders kwijt. Het ontbreken van structuur en dagritme leidde tot eenzaamheid, verdriet en angst. Ook veel ouders maakten zich zorgen. 

Daarom zijn we in maart direct een noodactie gestart. Hiermee maakten we projecten mogelijk die kinderen met een handicap thuis meer sociale contacten en vaste structuur geven. Hieronder lees je met welke projectpartners en oplossingen we dat hebben gedaan. We hebben meer dan 2.000 kinderen kunnen helpen. We danken iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

Projecten

Deze projecten hebben wij ondersteund met onze noodactie. Bij ieder afzonderlijk project staat aangeven of ouders zich nog kunnen aanmelden met hun hulpvraag. Dit kan ALLEEN rechtstreeks bij het project. Het Gehandicapte Kind maakt de projecten mogelijk met hulp van donateurs, maar kan zelf geen individuele aanvragen aannemen.

My Breath My Music
Biedt aangepaste gamesets voor kinderen die door een spierziekte zeer beperkte fysieke vermogens hebben en bijvoorbeeld alleen hun mond kunnen gebruiken om iets aan te sturen. Vanuit onze noodactie zijn in eerste instantie 10 gamesets gefinancierd. Dankzij de steun van donateurs hebben we dit aantal tijdens de actie kunnen verdubbelen! Hiermee helpen we 20 jongeren en kinderen tussen de 8 en 23 jaar om digitaal te kunnen spelen met hun vriendjes. Voor veel van deze kinderen is dit de eerste keer dat ze zelfstandig kunnen meespelen. Opschaling naar meer sets is mogelijk. Ouders van kinderen met een ernstige spierziekte kunnen contact opnemen met info@mybreathmymusic.nl om naar de mogelijkheden te informeren. Dit project is niet geschikt voor kinderen met een verstandelijke beperking. 

Spelpartners
Voor kinderen met een verstandelijke beperking is communiceren lastig terwijl zij in deze crisistijd juist behoefte hebben aan verbinding en contact met familie en vriendjes. Daarom is er een communicatie app ontwikkeld waarmee deze kinderen via pictogrammen contact kunnen houden met familie en vrienden nu op bezoek gaan niet mogelijk is. Vanuit onze noodactie helpen we hiermee 200 gezinnen die het door de corona-maatregelen moeilijk hebben. Zij hebben een gratis jaarabonnement gekregen op de chat app Pictostudio Hallo. Hiermee kunnen 200 gehandicapte kinderen een jaar lang chatten.
Opschaling is mogelijk. Ouders kunnen op deze site checken of deelname aan dit project geschikt is voor hun kind: www.pictostudio.nl. Voor aanmelding bellen met 020-4194902 of mailen naar contact@spelpartners.nl. 

 

Stichting Papageno
De situatie van thuisisolatie of isolatie in een instelling is voor kinderen met autisme heel zwaar. Om de pijn te verlichten heeft Papageno de website “in Contact” gelanceerd met tips en tricks voor kinderen en jongeren met autisme. Deze site is te bezoeken voor iedereen: www.papageno.nl. Dankzij deze website zijn verschillende projecten van Papageno verder uitgebreid. Zo dient de website als platform voor de 36 Papageno muziektherapeuten om muziektherapie onder de aandacht te brengen onder de juiste doelgroepen. Daarnaast is op de website ook een Papageno webshop opgezet waar o.a. kunstwerken worden verkocht die gemaakt zijn door jongeren met een beperking. Ook wordt de website ingezet om koffieconcerten te livestreamen. Voordeel van deze manier van uitzenden is dat muziekliefhebbers met autisme prikkelvrij naar het concert konden komen.

 

Mama Vita
De coronacrisis vraagt ontzettend veel van ouders van kinderen met autisme. Er is veel onzekerheid en sommige ouders zitten met hun handen in het haar. Mama Vita verzorgt een reeks webinars om ouders te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Tijdens deze informatieve webinars kunnen ouders van kinderen met autisme advies en informatie inwinnen om zo goed mogelijk met deze situatie om te gaan. Thema’s die behandeld worden in de webinars zijn o.a. de zorgplicht van scholen en de rol van ouders. Wil je specifiek met Mama Vita in contact komen, mail dan naar Claudette Nouris op claudette@mamavita.nl. Ouders die urgente vragen hebben over autisme en geen lid zijn van Mama Vita kunnen we verwijzen naar de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme).

 

Nederlandse Vereniging voor Autisme
Veel kinderen en jongeren met autisme lijden erg onder de coronacrisis. Ze missen hun noodzakelijke structuur enorm, de situatie is verwarrend en beangstigend. De informatie- en advieslijn van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) krijgt tijdens de coronacrisis veel extra vragen van hun achterban (11.000 leden). Dankzij de steun vanuit onze noodactie heeft NVA haar informatie- en advieslijn kunnen uitbreiden. We maken mogelijk dat er extra vrijwilligers kunnen worden ingezet om alle vragen te beantwoorden om de dagen iets aangenamer te maken. Ook worden er aanvullende trainingen georganiseerd voor de vrijwilligers zodat zij kinderen en jongeren optimaal kunnen bijstaan in deze periode.

 

Stichting Wigwam
Door de coronacrisis zijn de gezins- en jongerenvakanties die Stichting Wigwam organiseert voor kinderen met een beperking geannuleerd. Stichting Wigwam heeft contact opgenomen met de circa 250 gezinnen die bij hen zijn aangesloten om een luisterend oor en passende ondersteuning aan te bieden. Gezinnen met een gehandicapt kind die kampen met gebrek aan structuur en gevoelens van eenzaamheid kunnen via Wigwam ondersteuning krijgen van een getrainde vrijwilliger. De extra hulp van een vrijwilliger is heel waardevol omdat de ouders even ontlast worden in deze zware tijd.

 

Live met Wielewaal
De logeeropvang die de Wielewaal normaal gesproken biedt aan kinderen met een meervoudige beperking kwam door de coronacrisis volledig stil te liggen. Kinderen met een handicap kunnen hierdoor niet meer naar hun logeer- of opvanglocatie en zitten thuis in isolement. Om toch met hun vaste begeleiders en groepsgenoten in contact te blijven, organiseert de Wielewaal voor de kinderen speciale online sessies. Deze sessies bestaan uit een groepsgesprek, spelletjes en als afsluiting een dansje of sportactiviteit. Dit biedt de kinderen wat plezier, afleiding en structuur in deze tijd waarin dat niet vanzelfsprekend is. Live met Wielewaal zal voorlopig als alternatieve activiteit aangeboden blijven worden, ook nu de logeeropvang langzaam weer op gang komt. Niet alle ouders durven namelijk de reguliere variant van logeerweekenden op dit moment aan.

 

EMB Speelbox van stichting in Actie
De situatie voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen is door de coronacrisis erg zwaar. Zij staan onder enorme druk en gewoon binnen spelen met gewoon speelgoed is voor deze kinderen niet mogelijk. Om wat verlichting te brengen en kinderen samen te laten spelen zijn EMB speelboxen samengesteld. Dankzij de steun van donateurs rouleren er 75 boxen om de 2 à 4 weken tussen gezinnen. Opschaling is mogelijk, maar afhankelijk van leveranciers en vrijwilligers. Dit project is zo succesvol dat we ook na de crisis doorgaan. Ouders kunnen contact opnemen met info@ikgaemb.nl.

 

Oudervereniging Balans
Heeft een project om kinderen die überhaupt niet naar school gaan (de thuiszitters) te laten meeprofiteren van de huidige ontwikkelingen rondom thuisonderwijs via digitale middelen. Dit is een project met een langere looptijd (5 maanden) en gericht op 25 bij Balans bekende thuiszitters. Ouders die meer willen weten kunnen contact opnemen met Suzanne Boomsma via suzanne.Boomsma@balansdigitaal.nl.

Cam on Wheels
Gezinnen met een ernstige meervoudige beperkt kind die nu in isolement zitten hebben grote behoefte aan onderling contact om ervaringen uit te wisselen. Het VLOG kanaal van 'Com in Beeld' biedt deze virtuele ontmoetingsplek. Zij worden hierbij geholpen door de professionals en vrijwilligers. Tussen de 25 en 50 gezinnen gaan met vlogs ervaringen uitwisselen. Kijk voor dit project op www.camonwheels.nl

KidsproofPlus
Gehandicapte kinderen en gezinnen die in isolement zijn geraakt, hebben behoefte aan contact. KidsproofPlus zorgt voor dé verzamelplek voor (thuis)tips tijdens deze coronaperiode. Een fijn en helder overzicht van initiatieven, tips en inspiratie om deze periode met name op gebied van vrijetijdsbesteding en verbinding door te komen. Ruim 1.000 kinderen en gezinnen hebben hier baat bij. Te vinden op www.kidsproofplus.nl.


Stichting Bont
Voor alle 100 betrokken jongeren met een beperking die kampen met gebrek aan structuur en eenzaamheid ervaren door de coronacrisis is een ‘thuispakket’ samengesteld waarmee ze kunnen spelen en met elkaar in contact kunnen blijven. 

Citykids Rotterdam
Zes jongens met autisme die in een woonvorm wonen en veel moeite hadden met de lockdown, hebben dankzij onze bijdrage een trampoline gekregen waar ze (nog steeds) erg blij mee zijn.

Jongeren die het Kunnen
Biedt opvang voor de circa 80 jongeren met een verstandelijke beperking die zij in het ‘gewone’ leven van naschoolse opvang voorzien. Het gaat om jongeren met een vaak moeilijke thuissituatie die in deze tijd zelfs onveilig dreigt te worden (armoede- en opvoedingsproblematiek, criminaliteit, misbruik etc.). Zij kregen 20 IPads waarmee ze de jongeren 2 à 3 keer per week 1,5 uur begeleiding kunnen geven op een schoollocatie. Uiteraard met inachtneming van alle voorschriften van het RIVM. Dit project is alleen bestemd voor de jongeren die lid zijn van Jongeren die het Kunnen.

CRDL (lees: Cradle)
24 jongeren met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen van zorglandgoed Bloemfonteijn zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Niet alleen de vaste dagstructuur was weggevallen, ook misten zij het fysieke contact met familieleden. Dit zorgde voor deze bewoners voor veel onrust. Videobellen is dan bijv. geen goede optie omdat zij moeite hebben met communicatie en sociale interactie. Wij maakten nu een CRDL mogelijk. Dat is een zorginnovatie vanuit het idee van contact door aanraking, het vertaalt aanraking in geluid. Het maakt hierdoor nieuw contact mogelijk voor deze jongeren. Zo wordt de aanraking die ze met de zorgverleners wel hebben tot een unieke beleving. Daarbij kunnen ze geluiden (en zelf ingezongen liedjes van ouders) voor iedere bewoner toevoegen.


 

Waarom zijn we deze noodactie gestart?

Aan het begin van de crisis nam onze directeur Henk-Willem Laan deze video op. Hij deed een persoonlijke oproep aan iedereen om de noodactie te steunen en legde uit waarom dat zo belangrijk is.

Tips voor ouders hoe om te gaan met de coronasituatie

Ik ga EMB: www.ikgaemb.nl en een Ideeënboek. Deze tips zijn vooral voor mensen met een ernstig meervoudige beperking.  

IXVO speeltips: www.ixvo.nl

Speciale webwinkels voor aangepast speelgoed: www.spelplus.nl

Om thuis zelf te maken: www.vinkennest.nl

Pretapp: www.sheerenloo.nl/mooier-leven-met-de-pret-app

Zintuigenverhalen: Zintuigenverhalen zijn een manier van voorlezen waarbij alle zintuigen worden aangesproken. Dit pakket betreft de handleiding en vier voorbeeldverhalen in pictogrammen om kennis te maken met de methode. Zintuigenverhalen in pictogrammen:
·  Jip bakt koekjes
·  Jip gaat naar bed
·  Lynn gaat naar buiten
·  Lynn gaat naar het bos

‘Hallo Thuis’ van zorgorganisatie Philadelphia: www.philadelphia.nl/hallothuis

Digidagbesteding (tips en ideeën van professionals): www.digidagbesteding.nl

ABC Date: www.abcdate.nl Website waar jongeren met een verstandelijke beperking veilig contact kunnen maken met anderen (niet alleen relaties, ook vriendschappen). 

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij