Menu overslaan
Speeltuinbende in Beestenborg, opening

Samen spelen

Meedoen begint bij samen spelen in je eigen buurt. De speeltuin is een minisamenleving waarin ieder kind thuishoort. Spelenderwijs leren kinderen hun mogelijkheden en beperkingen kennen, ze leren grenzen aan te geven en met anderen om te gaan. En het belangrijkste; ze maken er hun eerste vrienden!

Binnen het programma samen spelen ondersteunt het Gehandicapte Kind initiatieven die speelplekken toegankelijk maken. We ondersteunen projecten die inclusieve speelcultuur bevorderen (zoals speelclubs) en we dragen bij aan samenspeelactiviteiten zoals (bord)spellen. Ook waren we de oprichter van ‘de Speeltuinbende’, een testteam van kinderen met en zonder beperking die speelplekken in Nederland test. We werken nog steeds nauw samen aan onze ambitie om meer en beter toegankelijke speelplekken in Nederland te realiseren.

Op dit moment is 9 van de 10 speeltuinen niet toegankelijk, er is dus nog veel werk te doen!

Kom meer te weten over de Speeltuinbende meer info
Kinderen met en zonder handicap samen naar school

Samen leren

Inclusief onderwijs voor alle kinderen

Het Gehandicapte Kind zet zich in om het beste uit alle kinderen te halen. Ieder kind kan leren, als het maar onderwijs krijgt dat bij hem past. Inclusief onderwijs biedt voor alle kinderen onderwijs op maat en dat heeft veel voordelen.

Niet alleen leren de kinderen veel van elkaar; door samen naar school te gaan leggen ze ook de basis voor een samenleving waarin iedereen meedoet. Als kinderen van jongs af aan samen opgroeien, vinden ze het later ook heel gewoon om met elkaar te leven. Een school die leert dat iedereen erbij hoort, bereidt voor op een samenleving waarin iedereen meetelt. Door samen naar school te gaan leren kinderen omgaan met onderlinge verschillen met respect voor elkaar.

Nu zit 80% van de kinderen met een beperking nog in het speciaal onderwijs. Dat komt onder andere omdat er nog maar weinig inclusieve scholen zijn. En ook omdat het beeld van kinderen met een handicap is dat ze niets of niet veel kunnen. Dat is natuurlijk een vicieuze cirkel. Als kinderen geen goede schoolopleiding krijgen, en op allerlei plekken op ontoegankelijkheid stuiten, kunnen ze zich ook niet optimaal ontwikkelen.

Logo Samen naar School

Eenzaamheid

Maar er is meer: 16,7 % van de kinderen in het speciaal basisonderwijs geeft aan geen vrienden te hebben. Dat is 7 keer zoveel als het aantal kinderen in het regulier onderwijs dat zegt geen vrienden te hebben. En 47,3% van de kinderen met een handicap in het speciaal basisonderwijs heeft geen of slechts maar 1 vriend. Heel veel kinderen met een handicap voelen zich eenzaam!

Daarom maakt het Gehandicapte Kind zich hard voor inclusief onderwijs. Dit doen we onder meer door te helpen met de oprichting van Samen naar School klassen. Kinderen met vaak ernstige handicaps gaan naar een reguliere school in hun buurt. Ze krijgen er les in hun eigen, aangepaste klaslokaal en doen waar mogelijk activiteiten samen met de andere kinderen van de school.

Uiteindelijk worden alle kinderen daar beter van.

Kom meer te weten over Samen naar School meer info

Samen sporten

In Nederland staan kinderen met een handicap vaak letterlijk en figuurlijk aan de zijlijn. Veel kinderen kunnen namelijk niet naar een sportvereniging in de buurt, terwijl hun broertjes, zusjes en leeftijdgenootjes wekelijks sporten. Het aanbod van sportverenigingen is vaak niet passend, trainers zijn er niet voor opgeleid en accommodaties zijn niet goed toegankelijk.

Jaarlijks helpen we 15 tot 20 reguliere sportverenigingen om hun aanbod toegankelijk te maken voor kinderen met een handicap. Bijvoorbeeld door faciliteiten toegankelijk te maken, of door aangepaste sporten zoals RaceRunning of Frame-voetbal te introduceren. Dat doen we in samenwerking met vakkundige partnerorganisaties.

Hierdoor kunnen ongeveer 750 kinderen met een handicap sporten in de buurt, samen met leeftijdgenoten zonder beperking. Door samen te sporten leren kinderen van elkaar. Kinderen zonder handicap zien de kracht van hun leeftijdsgenootjes met een beperking. Ze raken gewend aan het onbekende en gaan het vanzelfsprekend vinden dat kinderen met een beperking net als zij kunnen sporten en deelnemen in de samenleving, ook al doen ze sommige dingen een beetje anders.

Bovendien is sporten belangrijk voor de gezondheid en de motorische ontwikkeling van de kinderen, en geeft het hun meer vertrouwen en plezier. 

Kom meer te weten over RaceRunning meer info

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij