Menu overslaan

Door in te zoomen op onderstaand landkaartje kun je projecten bekijken die het Gehandicapte Kind recentelijk bij jou in de buurt heeft ondersteund.  

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij