Menu overslaan
Samen Spelen 20 maart 2009 Amsterdam

De Janusz Korczak Stichting heeft een bijdrage ontvangen voor de visueel gehandicapte deelnemers van een integratiekamp voor Nederlandse en Russische kinderen, om de vooroordelen bij ziende kinderen weg te nemen over leeftijdsgenoten met een visuele beperking.

Internationale integratiekamp 'Nash Dom'

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij