Menu overslaan
Samen Spelen 13 maart 2009 Rosmalen

De Herman Broeren School een bijdrage ontvangen voor de schoolkampen voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs. Het gaat om kinderen en jongeren met ontwikkelings- stoornissen al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking.

Kampweken in april, mei en juni

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij