Menu overslaan
Samen Spelen 16 maart 2009 Roermond

De Herman Broerenschool heeft een bijdrage ontvangen voor het schoolkamp 2009, voor 85 leerlingen tussen de 5 en 20 jaar oud met een verstandelijke handicap

Vakantiekamp 2009

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij