Menu overslaan
Informatie en voorlichting 17 maart 2009 Bunnik

Mezzo heeft een bijdrage ontvangen voor de ontwikkeling van materialen voor het werven van vrijwilligers. Meer zorg- vrijwilligers ('Schitterende Mensen') zijn nodig om gehandicapten deel te kunnen laten nemen aan het maatschappelijk leven.

Schitterende mensen

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij