Menu overslaan
Samen Spelen 7 maart 2009 Zwijndrecht

Stichting de Lunenhof, centrum voor dag- en vrijetijdsbesteding voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten, heeft een bijdrage ontvangen voor activiteiten (danssoos, computerclub, kerstviering, etc.) in de avonden en weekenden.

Financiering welzijnsactiviteiten

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij