Menu overslaan
Samen sporten 1 maart 2009 Baarle-Nassau

Stichting Nin Domo heeft een bijdrage ontvangen voor de opstartkosten van de stichting, die een particulier wooninitiatief wil realiseren voor vijf meervoudig gehandicapte kinderen.

Startbijdrage

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij