Menu overslaan
Samen Spelen 19 februari 2009 Amsterdam

Stichting Fitkids heeft een bijdrage ontvangen voor het project 'Fitkids in the family'. In dit project wordt aandacht geschonken aan de rol van ouders tijdens de verschillende fases van het Fitkids programma.

Fitkids in the family

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij