Menu overslaan
Samen Spelen 20 februari 2009 Amsterdam

Stichting Mija heeft een bijdrage ontvangen voor G-tennis (tennisles en andere tennisgerelateerde activiteiten) in sporthal De Kegel voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

G-tennis voor jeugd

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij