Menu overslaan
Informatie en voorlichting 6 februari 2009 Amsterdam

De Nederlandse Stichting voor Dove en Slechthorende Kinderen (NSDSK) heeft een bijdrage ontvangen voor het maken van een dvd voor allochtone ouders van jonge kinderen die in aanmerking komen voor een cochleair implantaat (CI).

Ontwikkelen van een dvd met ervaringsverhalen van allochtone ouders

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij