Menu overslaan
Samen Spelen 4 februari 2009 Boxtel

ZML school De Speelman, onderdeel van De Klimopschool, heeft een bijdrage ontvangen voor drie werkweken in Frankrijk.

Werkweken schoolverlaters 2009-2011

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij