Menu overslaan
Samen Spelen 4 januari 2009 Bergen Op Zoom

De Zeeuws Brabantse Sportvereniging voor Doven (ZBSD) heeft een bijdrage ontvangen voor de Werelddovendag 2009. Dit tweedaagse evenement met het thema 'hand in hand' bestaat uit een sportdag voor dove en slechthorende jongeren en een culturele dag.

Werelddovendag 25 en 26 sept 2009

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij