Menu overslaan
Samen sporten 21 januari 2009 Pijnacker

Stichting Kopzorgen heeft een bijdrage ontvangen voor de opstartkosten van de stichting, die een particulier wooninitiatief wil realiseren voor zelfstandig (begeleid) wonen, specifiek voor jongvolwassenen met een ASS.

Startbijdrage

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij