Menu overslaan
Samen sporten 28 december 2008 Sibrandabuorren

Stichting Nieuw Begin, een woonvorm voor verstandelijk gehandicapten, heeft een bijdrage ontvangen voor haar project 'Samen-in-de-straat' waarbij bewoners van zowel de woonvoorziening als de omgeving elkaar beter kunnen leren kennen en begrijpen.

Samen in de straat bijdrage

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij