Menu overslaan
Samen Spelen 2 januari 2009 Bunnik

De NSGK geeft jaarlijks een bijdrage voor de deelname van jongeren met een handicap aan de watersportvakanties van Gehandicaptensport Nederland.

Watersportweken 2009

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij