Menu overslaan
Informatie en voorlichting 19 december 2008 Woerden

Stichting Woord en Gebaar heeft een bijdrage ontvangen voor het maken van een DVD bij een Nationale lees- vertelwedstrijd. Tijdens de wedstrijd droegen dove kinderen een stuk uit een boek voor in gebarentaal.

Nationale Leesvertelwedstrijd voor dove kinderen

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij