Menu overslaan
Samen Spelen Bergen NH

Rolstoelschermen

NSGK vindt het belangrijk dat kinderen met én zonder handicap samen sporten. Maar het sportaanbod voor kinderen met een handicap in Nederland is beperkt. Daarom heeft NSGK sportclub HollandSchermen ondersteund om in Alkmaar en Heemstede rolstoelschermen aan te kunnen bieden.

Het rolstoelschermen wordt geïntegreerd in de reguliere, zodat kinderen en jongeren met én zonder handicap
samen kunnen sporten. Behalve dat schermen een leuke en sport is, is het een goede manier om fit
te blijven. Er wordt niet alleen gewerkt aan de techniek van het schermen, maar ook aan motorische
coördinatie van bekken, rug, nek en buik. Hierdoor kan rolstoelschermen ook een belangrijke rol spelen
bij revalidatie.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij