Menu overslaan
Informatie en voorlichting 12 februari 2015 Amsterdam

NSGK draagt bij aan de documentaire 'De zorg voor Daan' over de zoektocht van ouders naar een goede woonplek voor hun gehandicapte zoon.

Zorg om Daan, prime time NPO-documentaire over meervoudig beperkt kind

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij