Menu overslaan
Informatie en voorlichting Valkenburg a/d Geul

Eerste hulp in de bureaucratische jungle

Stichting Wigwam organiseert vakanties voor gezinnen met een gehandicapt kind. Ouders kunnen er even helemaal tot rust komen terwijl vrijwilligers en professionals zich ontfermen over hun kind. De gezinnen kunnen een paar weken ontspanning vaak goed gebruiken. Maar dan moeten ze wel eerst door een bureaucratisch doolhof om de financiering van de zorg te regelen. NSGK steunde een project van Stichting Wigwam om hen daarbij te helpen.

Het is al ingewikkeld genoeg om de dagelijkse zorg te organiseren die je kind nodig heeft. In de vakantie is dat nog eens extra ingewikkeld: dan moeten de hulpmiddelen, ondersteuning en zorg ook op het vakantieadres worden geregeld. Ouders moeten daarvoor vaak door een woud van formulieren: zorgkantoren, zorginstanties, gemeentes - elke instantie heeft zijn eigen papierwinkel. Toen dat hele systeem ook nog eens op de schop werd genomen door de wijzigingen in de PGB en de jeugdzorg, zaten veel ouders met de handen in het haar.

Er meldden zich dan ook heel wat ouders bij Stichting Wigwam die het niet meer konden bolwerken, die op het punt stonden de vakantie dan maar helemaal te laten zitten. En Stichting Wigwam meldde zich bij NSGK: kunnen wij samen niet iets betekenen voor deze ouders? Dus heeft Stichting Wigwam, met financiële steun van NSGK, de ouders bijgestaan op hun survivaltocht door de bureaucratische jungle.

De financiering van NSGK is eenmalig, naar aanleiding van de wijzigingen in de zorg. Maar de ondersteuning door Stichting Wigwam loopt nog steeds door, ook voor andere ouders en belanghebbenden. Bovendien staat de verzamelde kennis op de website van Stichting Wigwam, zodat alle belangstellende ouders, instellingen, belangenorganisaties en gemeenten ervan kunnen profiteren. Op de site staan onder meer handige tips voor het invullen van formulieren en antwoorden op veel gestelde vragen. En ouders kunnen er de meest voorkomende formulieren downloaden, waarop de informatie over Stichting Wigwam alvast is ingevuld.

De bureaucratie overleefd? Dan kan het opladen beginnen. Fijne vakantie!

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij