Menu overslaan
Informatie en voorlichting 24 april 2015 Leiden

NSGK draagt bij aan een evaluatieonderzoek van Defence for Children naar het gebruik van het databoek Kinderen in Tel door gemeenten.

Evaluatie Kind in Tel

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij