Menu overslaan
Samen Spelen 3 april 2015 Rotterdam

NSGK draagt bij aan een door stichting My Breath My Music georganiseerde inclusieve activiteit van basischool De Margriet en Mytylschool de Brug.

Inclusieve muziek tweedaagse

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij