Menu overslaan
Informatie en voorlichting 7 juli 201 Utrecht

NSGK maakt het mogelijk dat ouders van kinderen met Rett-syndroom over voldoende informatie beschikken om gefundeerde keuzes te kunnen maken m.b.t. het leven van hun kinderen. Daarom draagt NSGK € 3.000,-- bij aan het Symposium NRSV 2015.

Symposium Nederlandse Rett Syndroom Vereniging

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij