Menu overslaan
Samen Spelen 4 augustus 2015 WAPENVELD

NSGK maakt het mogelijk dat bij Speeltuin Pinkeltje kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Daarom draagt NSGK € 30.000 bij aan de aanschaf van aangepaste speeltoestellen en het toegankelijk maken van het terrein en het clubgebouw.

Speeltuin moet toegankelijk zijn voor met name kinderen MET een handicap/beperki

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij