Menu overslaan
Samen Spelen 9 juli 2015 Gennep

NSGK maakt het mogelijk dat Stichting Wijkplatform Op de Logte ontmoeting kan bevorderen tussen jongeren met en zonder beperking. Daarom draagt NSGK €15.000 bij aan toestellen voor de beweegtuin.

Beweegtuin Op de Logte

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij