Menu overslaan
Samen Spelen Amsterdam

Musea in gebaren

Ook kinderen en jongeren met een handicap moeten kunnen genieten van musea. Daarom steunden we het project Musea in gebaren. Van gebarentolken in enkele musea groeide het project uit tot een samenwerking van 15 musea die werken aan hun toegankelijkheid.

Het begon met een initiatief van fotomuseum FOAM en belangenorganisatie Wat Telt. Samen klopten ze aan bij NSGK. Met steun van onze donateurs en vrijwilligers werden gebarentolken opgeleid voor musea. Eerst alleen bij FOAM, maar diverse andere musea haakten aan zoals het Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Tropenmuseum, het Nijntje Museum en het Van Abbe Museum. Er zijn inmiddels 22 dove deelnemers opgeleid tot museumgids, bij 15 verschillende musea. Zij verzorgden al tientallen rondleidingen voor honderden dove en slechthorende bezoekers. Ook zijn er speciale programma's ontwikkeld voor scholen voor dove en slechthorende kinderen.

De betrokken musea zijn ook actief om hun toegankelijkheid voor bezoekers met andere beperkingen te verbeteren. Waardoor steeds meer kinderen en jongeren met en zonder beperkingen samen kunnen genieten van kunst en cultuur. Met dank aan onze donateurs en vrijwilligers! 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij