Menu overslaan
Samen Leren 23 juli 2015 NIJMEGEN

NSGK maakt het mogelijk dat Werkgroep Integratie Gehandicapten jongvolwassenen met een beperking empowert en training biedt om als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan om weer anderen te ondersteunen. Daarom draagt NSGK € 8.000 bij aan opleiding ervaringsdeskundigen en ontwikkeling train-de-trainer.

Opleiden ervaringsdeskundigen tot (co-)trainer

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij