Menu overslaan
Samen Spelen 22 juli 2015 Breda

NSGK maakt het mogelijk dat Skyway een bijdrage levert aan inclusieve kunst en cultuur in Haarlem. Daarbij worden jongeren met een auditieve beperking getraind, samen met jongeren zonder beperking. Daarom draagt NSGK € 25.125 bij aan het evenement Sencity Haarlem en de training van 30 jongeren.

Sencity Haarlem

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij