Menu overslaan
Samen Spelen 21 juli 2015 Goes

NSGK maakt het mogelijk dat GBS De Wingerd een schoolplein kan realiseren waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Daarom draagt NSGK € 10.000 bij aan een toegankelijk schoolplein.

Natuurlijke Speel- en Ontmoetingsplaats GOES

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij