Menu overslaan
Informatie en voorlichting 3 juni 2015 Rotterdam

NSGK maakt het mogelijk dat stichting Veine ouders met een kind met een lichamelijke beperking informeert over mogelijkheden in zorg en ondersteuning. Daarom draagt NSGK € 10.000 bij aan de productie van het blad Veine.

Opstart van Veine Magazine (met website)

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij