Menu overslaan

Special Heroes Art

Special Heroes gaat leerlingen in het speciaal onderwijs in contact brengt met kunst- en cultuuractiviteiten. Als ze een activiteit hebben gevonden die bij ze past, helpt Special Heroes ze om ook buiten school aansluiting te zoeken bij een club of vereniging.

Het sportprogramma van Special Heroes diende als voorbeeld voor dit mooie, nieuwe project. En dat sportprogramma mag gerust een succes genoemd worden. In samenwerking met sportverenigingen kunnen leerlingen op school kennismaken met verschillende sporten: van voetbal tot hockey, van atletiek tot korfbal, dansen en boogschieten. Via de school worden ook ouders betrokken bij de sportkeuze. Zo ontstaan er voor de leerlingen mogelijkheden om in hun vrije tijd bij een gewone sportvereniging te gaan sporten en bewegen. Net zoals hun broers en zussen. Afgelopen tien jaar deden 40.000 leerlingen van 380 scholen mee aan het sportstimuleringsprogramma. Het aantal leerlingen dat via een sportvereniging deelneemt aan een sport, steeg van 45 naar 57%.

Hetzelfde gaat Special Heroes nu doen met creatieve activiteiten zoals fotografie, dans, muziek, tekenen, boetseren en filmen. Samen met clubs, verenigingen en cursusaanbieders worden er kennismakingslessen aangeboden op de scholen. Als leerlingen een activiteit hebben gevonden die bij ze past, kunnen ze buiten school om terecht bij de betreffende club of vereniging. En dat is waarom NSGK het project zo belangrijk vindt. Wij maken ons er sterk voor dat kinderen met en zonder handicap samen opgroeien en samen leven. Daar hoort ook bij dat kinderen met een handicap kunnen deelnemen aan dezelfde culturele activiteiten als hun niet-gehandicapte leeftijdsgenootjes.

Special Heroes Art wordt uitgevoerd in samenwerking met kennisinstituut LKCA, en met steun van NSGK en het VSBfonds. Er zijn al proefprojecten gestart in  Nijmegen en Zwolle, en de belangstelling is groot. Al zo’n 50 scholen hebben aangegeven interesse te hebben in het programma.

(foto: Ronald Hoogendorn)

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij