Menu overslaan
Samen Spelen 11 augustus 2015 Tzum

NSGK maakt het mogelijk dat Vereniging van dorpsvereniging Tzum maakt het mogelijk dat de speeltuin toegankelijk wordt voor kinderen met een beperking, waardoor zij kunnen meespelen en ontmoeting met kinderen zonder beperking kan plaatsvinden. Daarom draagt NSGK € 4000,- bij aan toegankelijke speeltoestellen.

Speeltuin voormalige kaatsveld Tzum

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij