Menu overslaan
Samen Leren 28 mei 2015 Utrecht

Met een gift van € 60.780 euro maakt NSGK het mogelijk dat er een programa wordt ontwikkeld waarmee kinderen die een rolstoel gebruiken leren bewegen en participeren.

Rolstoelvaardigheid, fitheid en zelfvertrouwen, de basis voor participatie?

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij