Menu overslaan
Informatie en voorlichting 20 januari 2015 Rotterdam

NSGK vindt het belangrijk dat jongeren met een verstandelijke beperking goed met het internet weten om te gaan en de gevaren ervan kennen. Daarom draagt NSGK € 15.000,-- bij aan de ontwikkeling van tweede nieuwe modules bij de bestaande internetcursus 'Willie Webwijs' van STRAS.

Willie Webwijs

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij