Menu overslaan
Samen Spelen 27 september 2015 Venray

NSGK maakt het mogelijk dat op het nieuwe schoolplein van basisschool Coninxhof kinderen met en zonder beperking gewoon samen kunnen spelen. Daarom draagt NSGK € 10.000 bij aan het toegankelijk maken van een nieuw schoolplein.

Toegankelijk Speelplein Coninxhof

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij