Menu overslaan
Samen Spelen 25 mei 2015 Den Haag

De Eerste Nederlandse Buitenschool het mogelijk maakt dat kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Daarom draagt NSGK € 5000 bij aan een vernieuwd toegankelijk schoolplein.

Samen ontdekkend spelen en leren op ons plein

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij