Menu overslaan
Samen Spelen 17 december 2015 Enkhuizen

NSGK draagt € 60.000,00 bij aan de watersportactiviteiten van Sailwise, waarmee watersport toegankelijk wordt gemaakt voor jongeren met een beperking.

Sailwise 2016

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij