Menu overslaan
Samen Spelen 10 november 2015 Lent

NSGK maakt het mogelijk dat op het schoolplein van speciaal onderwijs Basisschool de Windroos kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Daarom draagt NSGK € 20.000 bij aan de realisatie van een toegankelijke speelplek.

Gezonde speelplein de Windroos

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij