Menu overslaan
Samen sporten 28 december 2012 Hoorn Terschelling

NSGK draagt bij aan de bouw en verbouw van een logeer-/vakantiehuis voor kinderen en jongeren met een beperking die op Terschelling wonen of er vakantie willen vieren.

Realisatie logeer trainingshuis voor mensen met een beperking op Terschelling.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij