Menu overslaan
Samen Spelen 17 september 2015 Borculo

NSGK maakt het mogelijk dat Speeltuinvereniging De Koppel hun speeltuin toegankelijk maakt voor kinderen met een beperking, zodat ze samen kunnen spelen met kinderen zonder beperking. Daarom draagt NSGK € 20.000,- bij aan de vernieuwing en herinrichting van de speeltuin

Fase 3 vernieuwing en herinrichting Speeltuin De Koppel

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij