Menu overslaan
Samen Spelen 12 oktober 2015 Amsterdam

NSGK maakt het mogelijk dat jongeren met en zonder beperking samen een voorstelling ontwikkelen en op die wijze hun talenten en interesses ontwikkelen. Daarom draagt NSGK € 12.500,-- bij aan het project Bijlmerbuurtberichten II van Stichting Prisma.

Bijlmerbuurtberichten

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij